Politika pro všechny


Není vÅ¡echno zlato, co se tÅ™pytí. A tohle samozÅ™ejmÄ› platí úplnÄ› u vÅ¡eho, a to vÄetnÄ› politiky. Já chápu, že nÄ›kdy se politika cítí úplnÄ› nevinnÄ›, ale věřte, že nikdo není nevinný. A to ani politika, jednoduÅ¡e nic. Vzpomínám si, jak vždycky moji rodiÄe se dívali v televizi na zprávy na politiku. Já jsem docela politice rozumÄ›la. Chápu, že se na to dívají, protože nÄ›kdy to byla opravdu veliká zábava. A kolikrát, když jsem tÅ™eba zaslechla nÄ›jaké politické rozhovory anebo spíše politické hádky, tak jsem se také kolikrát musela usmát. VážnÄ› to nÄ›kdy pÅ™iÅ¡lo vtipné, ale také zase musím uznat, že bez politiky by to asi vůbec neÅ¡lo.

Politika jednoznaÄnÄ› musí být.

Politika a vláda je tady od toho, aby vlastnÄ› vedla náš stát. Dokážete si jenom pÅ™edstavit, kdyby jednoho dne padla vláda, kdyby politika vůbec nebyla? Kdo by řídil náš stát? To by vlastnÄ› nebyl potom ani pan prezident. Proto je velice důležité, aby lidé byli jednotní, aby prostÄ› pochopili, co je v naÅ¡em státÄ› potÅ™eba. TÅ™eba co je potÅ™eba zmÄ›nit anebo co udÄ›lat anebo co vzít, co odstranit, odstranit tÅ™eba nÄ›jaké hádky a nátlaky a podobnÄ›. Je toho opravdu hodnÄ›, kolikrát také pÅ™emýšlím, že bych Å¡la dÄ›lat do politiky. Jenomže když potom vidím, jak se tam tÅ™eba lidé hádají anebo jak vidím, když nÄ›která rodina od politika je hanobená a potom také utlaÄována jenom kvůli tomu, že Älen z rodiny je politik.

Politika má krásné budovy.

A tohle je právÄ› to, co by mÄ› vadilo, kdybych tÅ™eba byla v politice, že by mÄ› tÅ™eba nÄ›kdo pronásledoval. Nebo že by mi nÄ›kdo posílal nÄ›jaké Å¡karedé dopisy. Zrovna asi půl roku dozadu to bylo tak, že nÄ›jaká paní politiÄka dostávala výhrůžné dopisy. Opravdu si tohle nedokáži pÅ™edstavit a nevím, co by na to Å™ekly moje dÄ›ti, kdyby tÅ™eba vidÄ›ly mÄ› v televizi, jak se s nÄ›kým hádám anebo že mi chodí nÄ›jaké nevraživé dopisy. Byla bych z toho opravdu na dnÄ› a myslím si, že dÄ›ti by z toho byly akorát vyplaÅ¡ené.