Ochranu před klíšťaty nepodceňujte – Je lepší repelent z lékárny nebo doma vyrobený?


Protože jsme letos mÄ›li velmi krátkou a také pomÄ›rnÄ› teplou zimu, klíšťata už se probouzejí k životu. Jak se pÅ™ed nimi co nejúÄinnÄ›ji chránit? 

Ochranu pÅ™ed klíšťaty nepodceňujte – Je lepší repelent z lékárny nebo doma vyrobený? 

Klíšťata se letos probouzí již velmi brzy, je to dáno zejména tím, že letoÅ¡ní zima byla velmi krátká a vlastnÄ› i pomÄ›rnÄ› teplá. I jaro se o slovo pÅ™ihlásilo brzy a tak již teÄ na procházkách přírodou musíme být opatrní. Chytit klíštÄ› nechce nikdo, ale pokud se do přírody vydáváte Äasto, ne vždy se musíte ochránit, i když dÄ›láte vÅ¡echno správnÄ›. Klíšťata si zkrátka cestu najdou, nÄ›kdy je nezastaví ani ty nejúÄinnÄ›jší repelenty. PÅ™esto na ochranu proti klíšťatům nikdy nezapomínejte, Äím více zodpovÄ›dnÄ› se budete chránit, tím nižší riziko bude. PÅ™emýšlíte, jaký repelent zvolit? Zkusíte radÄ›ji přírodní doma vyrobený repelent nebo si pro nÄ›j zajdete do obchodu? 

vysoká tráva

Chraňte se nejen v lese 

PÅ™ed klíšťaty je tÅ™eba mít se na pozoru, ale rozhodnÄ› nejen pÅ™i procházkách lesem. Číhají v trávÄ› prakticky vÅ¡ude, i na sídliÅ¡ti u dÄ›tského hÅ™iÅ¡tÄ› nebo na louce. ZvláštÄ› dÄ›ti je tÅ™eba dobÅ™e chránit, ty totiž obvykle nejsou tak obezÅ™etné jako dospÄ›lí. DÄ›ti si sedají do trávy, hrají si v ní, bÄ›hají a tak mohou klíštÄ› chytit velmi snadno. Dbejte proto na základní pravidla. Do přírody je tÅ™eba nosit dlouhé kalhoty, obout vyšší boty a pokud možno vybírejte kalhoty z kluzkého například Å¡usťákového materiálu. Odhalené nohy v kraÅ¥asech jsou pro klíšťata velkým lákadlem, pozor na to. SamozÅ™ejmÄ› vÅ¡ichni víme, že poté, co se vrátíme z pobytu v přírodÄ›, je tÅ™eba se prohlédnout, tÄ›lo je tÅ™eba zkontrolovat a to peÄlivÄ›. Klíšťata jsou nÄ›kdy hodnÄ› malá a téměř pÅ™ehlédnutelná. 

obrázek klíštěte

Jaký repelent zvolit

ÚÄinnou ochranu pÅ™edstavují i repelenty. Dnes si v obchodech, drogériích i lékárnách můžete vybrat z obrovské nabídky repelentů, ty mohou mít i kombinované úÄinky. Repelenty odpuzují totiž nejen klíšťata ale i komáry a jiný drobný hmyz. Na aplikaci repelentu proti klíšťatům byste nemÄ›li zapomínat zejména u dÄ›tí, dobrou volbou mohou být i repelentní náramky. Ty jsou napuÅ¡tÄ›ny eukalyptovým olejem a nenápadnÄ› tak odpuzují klíšťata a vám staÄí si takový náramek nasadit na kotník Äi zápÄ›stí. 

Použít ale můžete i po domácku vyrobený repelent. Klíšťata odpudí jableÄný ocet, který je možné v pomÄ›ru 1:2 smíchat s vodou. Domácí repelent si pÅ™ipravíte rychle i díky vonným olejům. Zatímco vám bude jistÄ› takový repelent příjemnÄ› vonÄ›t, klíšťatům rozhodnÄ› ne. Takže se jich zbavíte a pÅ™itom vy sami budete příjemnÄ› vonÄ›t. Do vody můžete nakapat nÄ›kolik kapek, asi 20 – 30, vonného levandulového, mátového nebo eukalyptového tea tree olejíÄku. SmÄ›s staÄí nalít do rozpraÅ¡ovaÄe a máte repelent hotový. PÅ™i delším pobytu v přírodÄ› je tÅ™eba aplikovat repelent opakovanÄ›.