Ošemetná politika


Politika je nÄ›co, co je takové velice zajímavé a oÅ¡emetné téma, protože lidé, kteří se tÅ™eba například zajímají opravdu hodnÄ› o politiku, tak také musí poÄítat s tím, že vlastnÄ› ne vÅ¡ichni lidé kolem nich a v okolí jejich rodinÄ›, budou mít stejné názory na politiku, jako mají oni. A to také právÄ› potom pÅ™ipadá v úvahu, že se potom také lidé opravdu Äasto hádají. Já o tom vím své. Já jsem se právÄ› tehdy pohádala minule s mým otcem, který právÄ› říkal, že kterou politickou stranu mám vůbec ráda. Já jsem mu tedy Å™ekla svou politickou stranu anebo politika, který mÄ› docela zajímá a se kterými jeho názory já souhlasím.

Politika není všude stejná.

Otec se na mÄ› opravdu hodnÄ› naÅ¡tval, vůbec nechápal, jak já prý tohle můžu vůbec dopustit, že bych mÄ›la ráda zrovna tohoto politika. Ale co je na tom divného? VždyÅ¥ on se neptal, kdyby se mÄ› neptal, tak vlastnÄ› bere to tak, že mám asi ráda politiku stejnÄ› jako on, jenomže takhle to není, každý má svůj názor. Já mám také své názory na politiku, mám názory negativní, a dokonce i pozitivní, ale také mám neutrální názory na politiku. A proto si myslím, že když ÄlovÄ›k má nÄ›jaké názory na politiku anebo na urÄitého politika anebo na vládu, tak by se pÅ™ece ÄlovÄ›k na nÄ›ho nemÄ›l zlobit.

Politika by měla být slušná.

Je to prostÄ› každého názor. Já také vyznávám urÄitý druh politiky anebo politické strany, ale když nÄ›kdo má úplnÄ› pravý opak, tak já se taky na nÄ›j nezlobím a normálnÄ› se s tím ÄlovÄ›kem mohu bavit. A dokonce také kamarádím. Každý má jiné názory a tipy anebo rady, takže prostÄ› tady nemůžete ÄlovÄ›ku nadávat, že on má tÅ™eba jiné politické názory a že se tÅ™eba zajímá o politiku, nebo že se tÅ™eba o politiku vůbec nezajímá. Moje maminka se tÅ™eba o politiku vůbec nezajímá, protože ji nebaví se hádat tady, ale potom nastává otázka, proÄ by se mÄ›la hádat, proÄ by se mÄ›la stydÄ›t za své názory? Nebo za to jako ona politickou stranu vyznává? Tady mi to pÅ™ijde takové divné.