Škola a odborné knihy


Já si myslím, že v poslední dobÄ› je pro každého ÄlovÄ›ka vzdÄ›lání opravdu hodnÄ› důležité. Bez vzdÄ›lání by snad dneÅ¡ní svÄ›t ani nemohl existovat. Nevím jak vy, ale pro mÄ› je důležité vzdÄ›lání. Vždycky jsem chtÄ›la studovat, jenomže nejhorší na tom bylo, že právÄ› rodiÄe nemÄ›li moc penÄ›z, a proto když jsem vystudovala uÄební obor kuchaÅ™ka a chtÄ›la jsem jít studovat dále, tak mi rodiÄe Å™ekli, že jednoduÅ¡e to bohužel už finanÄnÄ› nezvládnou. Sice ta škola byla zadarmo, kterou jsem mÄ›la vyhlédlou. Byla to stÅ™ední Å¡kola s maturitou, jenomže zase by se také museli platit různé poplatky. Musela bych si kupovat uÄebnice, nebo by se platily výlety a tak podobnÄ›.

PravidelnÄ› Ätu odborné knihy.

A rodiÄe Å™ekli, že už na tohle bohužel nemají peníze, i když by mi moc rádi pomohli. Moje babiÄka mi říkala, že by mi mohla zafinancovat pouze jenom jeden roÄník, jenomže další tÅ™i roÄníky já absolutnÄ› nevím, kde bych na to brala peníze, i když mám brigádu, tak jsem stejnÄ› musela Äást penÄ›z dávat mamince na bydlení a zbytek, to bylo asi kolem patnácti stovek, to by mi na Å¡kolné opravdu nestaÄilo. Nemyslím tím přímo Å¡kolné, ale spíše tak další výdaje, které se týkají Å¡koly.

I malé děti touží po vzdělání.

Bylo to ve vedlejším mÄ›stÄ›, takže bych také musela jezdit autobusem. A to také není zadarmo. Není to nejlevnÄ›jší. Pokud ale jsou lidé, kteří opravdu sní o vzdÄ›lání a chtÄ›li by mít tÅ™eba stÅ™edoÅ¡kolské nebo vysokoÅ¡kolské vzdÄ›lání, tak jim opravdu fandím. Lidi, pokud toužíte po vzdÄ›lání, tak do toho běžte, protože potom, pokud budete starší a nebudete mít takové vzdÄ›lání, které jste si přáli, tak toho potom budete jistÄ› litovat. Já také toho lituji, ale bohužel za to nemohu, mohu litovat jenom to, že rodiÄe nemÄ›li tolik penÄ›z, protože otec byl opravdu hodnÄ› extrémnÄ› zadlužený, takže vÅ¡echny peníze, které jim zbyly navíc, tak bohužel jim to strhávala exekuce. Kvůli tomu jsem nemohla studovat.