Dovolená s rodinou


Jezdíte rádi na dovolenou? A máte nÄ›které své oblíbené cestovní destinace? Protože hodnÄ› lidí vÄ›tÅ¡inou jezdí tam, kde už byli a kde se jim moc líbí. Já pÅ™edpokládám, že ano, protože tohle je naprosto skvÄ›lé. Nedovedu si pÅ™edstavit, že by lidé tÅ™eba jeli nÄ›kam, kde se jim vůbec nelíbí a nebo kde je to vůbec nepÅ™itahuje. Proto jsem si Å™ekla, že kdybych já už mÄ›la koneÄnÄ› vyrazit na svou první dovolenou, že by to bylo asi tam, kde jsem byla jako dítÄ›, protože jako dítÄ› jsem byla v Itálii.

Dovolenou si chce každý užít.

Sice už nevím, kde pÅ™esnÄ›, ale vzpomínám si, že tam bylo opravdu hodnÄ› krásnÄ›. Také nikdy nezapomenu na to, že jsme tam byli opravdu s celou rodinou se vÅ¡emi sourozenci. My jsme totiž ÄtyÅ™i dÄ›ti a musím uznat, že nám vÅ¡em s celou rodinou se tam moc líbilo. PÅ™edpokládám, že když i vy jste nÄ›kde byli jako malé dÄ›ti, tak na to máte vždycky ty nejkrásnÄ›jší a nejlepší vzpomínky, protože dÄ›ti, když jsou nÄ›kde, tak vÄ›tÅ¡inou se jim vÅ¡ude líbí a mají na to krásné vzpomínky, protože my jako dÄ›ti se nemusíme o nic moc starat.

Líbí se mi krásná místa.

A nemusíme se starat o to, kolik máme penÄ›z a nebo kolik co stojí. Malé dÄ›ti si vždycky každou dovolenou a nebo jakékoliv cestování Äi výlety maximálnÄ› užívají. SamozÅ™ejmÄ›, že nÄ›které dÄ›ti jsou tÅ™eba protivné a dÄ›lají tÅ™eba neplechu na dovolené a nebo kdekoliv jinde, tÅ™eba i na táboÅ™e. Já si vzpomínám, jak mi moje maminka stále dokola opakovala, že když můj bratr byl opravdu hodnÄ› malinkatý, tak prý dÄ›lal samé lumpárny, ale nevztekal se. On to prý dÄ›lal kvůli tomu, že ho to prý bavilo. A že když rodiÄe ho nÄ›kde honili po venku, že se mu to líbilo a bral to jako hru, jenomže samozÅ™ejmÄ› rodiÄe to jako hru nebrali. RodiÄe si chtÄ›li odpoÄinout a proto jsme jeli na dovolenou, jenomže tam museli stále nahánÄ›t nÄ›kde bratra, kterému bylo deset let a moc ho to bavilo. A také jste zažívali různé trampoty na nÄ›jaké vaší dovolené?