Láska je všude


Láska pro někoho znamená opravdu hodně. Abych se přiznala, tak i láska pro mě znamená vážně hodně a vážím si ji. My u nás v rodině na lásku opravdu hodně dbáme, protože podle mého názoru a vlastně podle názoru zbytku rodiny je láska na prvním místě skoro pro všechny, a to hlavně u nás v rodině. My u nás v rodině udržujeme všichni dobré vztahy a také jsme spíše taková zastaralá rodina, kde si říkáme, že rozvod v naší rodině asi tak moc nepřipadá v úvahu. Samozřejmě že u nás už dva rozvody byly. Je logické, že se to nikomu nelíbilo, ale nakonec všichni uznali, že když se dva lidé jednoduše nerozumí a jsou manželé, tak bude opravdu nejlepší, když se třeba rozvedou, protože například já bych také nestála o to, abych byla v manželství, kde se nelíbí mě a nebo kdyby mě už manžel přestal milovat a nebo kdyby měl nějakou milenku.

A jaká byla vaše svatba?

A Å™eknÄ›te mi, komu by se tohle líbilo? PovÄ›zte mi, kdo by zůstal v manželství, kdyby se dozvÄ›dÄ›l, že je ten druhý partner ho podvádí? Tohle by pro mÄ› bylo naprosto nepÅ™ijatelné a absolutnÄ› bych to nesnesla, proto jsem si Å™ekla, že než se budu vdávat, že prvnÄ› rodinÄ› Å™eknu, že nikomu nebudu zaruÄovat, že tÅ™eba se svým prvním manželem zůstanu úplnÄ› do konce života. Protože já jsem se vdávala v jednadvaceti letech, byla to samozÅ™ejmÄ› láska na první pohled a moc jsem se těšila, protože jsem velice romantický ÄlovÄ›k a chtÄ›la jsem mít opravdu krásnou svatbu.

Měla jsem opravdu velikou kytici.

MÄ›li jsme ji v Äervenci s manželem a bylo to na hradÄ›, kde také mÄ›la svatbu moje sestra. Uznávám, že to nebylo tak moc originální, ale zase se nám tam líbilo a ten hrad máme rádi, protože i jako malé dÄ›ti jsme na tento hrad byly Äasto jezdily a také jsme tam jezdily na tábor. Pokud i pro vás se láska velice důležitá, tak pÅ™edpokládá, že jste velice romantiÄtí, protože jsem se dozvÄ›dÄ›la, že když je nÄ›kdo hodnÄ› romantický, tak dává lásku na první místo, stejnÄ› tak jako rodinu a své přátele.