Sociální sítě a my


DneÅ¡ní lifestyle je významnÄ› založen na tom, co sledujeme na sociálních sítích. Pokud bychom se bavili o sociálních sítích v širším slova smyslu, mohli bychom i běžné internetové stránky se zprávami ze svÄ›ta považovat za sociální sítÄ›. PÅ™estože v dneÅ¡ní dobÄ›, kdy na nás ze vÅ¡ech stran útoÄí vÅ¡echny možné různé informace, není od vÄ›ci si i od tÄ›chto stránek odpoÄinout, je dobÅ™e, pokud se o dÄ›ní kolem sebe zajímáme. VÄ›tším problémem jsou opravdové sociální sítÄ›, jako je Instagram, Facebook, TikTok a další. Na nich totiž trávíme v dneÅ¡ní dobÄ› opravdu velké množství Äasu a získáváme tak obrázek o svÄ›tÄ› okolo nás.

sociální sítě

Jenže tento obrázek je velmi zkreslený, Äasto tím, co a jak tvůrci chtÄ›jí sebe sama a svůj život prezentovat. Navíc, to, co nám jednotlivé sociální sítÄ› pÅ™edkládají je znaÄnÄ› pÅ™edžvýkané. Obsah, který se nám zde zobrazí je generován algoritmem, který se snaží, aby Vás nová a nová videa upoutaly u obrazovky a vy jste jen pÅ™echázeli na další a další video. V takovém případÄ› se pak obrázek o svÄ›tÄ› buduje jen na výbÄ›ru nÄ›kterých videí, a tedy nikoli objektivním pozorováním. V nÄ›kterých případech je pak dokázán negativní vliv na naÅ¡e psychické zdraví, obzvlášť u dospívajících, kteří jsou u obrazovek pÅ™ipoutaní velmi Äasto a nejsou jeÅ¡tÄ› tolik cviÄeni v kritickém myÅ¡lení.

štěstí

Pokud jsou pak sami od sebe naklonÄ›ni k melancholickému myÅ¡lení, je jednoduché, aby je algoritmus uvÄ›znil ve smyÄce depresivních videí, které jejich pocity jen posilují. Jsou evidované případy, kdy takové dÄ›ti nejsou schopné unést své vlastní pÅ™edstavy, které ale ani nemusí odpovídat realitÄ›, a pokouší se o suicidální pokusy. Tou nejÄistší možnou cestou je se jednoduÅ¡e sociálních sítí vzdát nebo se aspoň snažit o jejich omezené používání a selektivní vyhledávání videí, u kterých si budete jisti, že Vám neublíží.