Scéna během Vánoc


Jsem se svou (neoficiální) přítelkyní nÄ›kolik mÄ›síců a vÅ¡echno bylo tak krásné. Potkali jsme se náhodou a naÅ¡e spojení je nádherné. RozhodnÄ› je mojí spříznÄ›nou duší a já jsem její. Miluji a zbožňuji na ní vÅ¡echno. Známe se více než rok a zažili jsme ta nejpodivnÄ›jší a nejkrásnÄ›jší setkání, než jsme si vymÄ›nili slova a setkali se. Potkali jsme se v mé práci, a jakmile zaÄala pracovat vedle, pÅ™iÅ¡la mÄ› jen navÅ¡tívit a rozpaÄitÄ› jsme si vymÄ›nili Äísla. NaÅ¡e spojení, chemie a kompatibilita působí zvláštnÄ›, ale ono to tak opravdu je.

par

Oba se vzájemnÄ› shodneme na tom, že jsme nikdy nepotkali nÄ›koho jako ten druhý v tom nejkrásnÄ›jším svÄ›tle. Náš vztah vzkvétá a láska, kterou sdílíme, stále rozkvétá desetinásobnÄ›. Nikdy v životÄ› jsem si nebyl tak jistý partnerem a ona také ne, a oba jsme spolu mÄ›li dlouhodobé plány. K Vánocům jsem jí dal jako dárek lístky na její první festival, na který toužila jít. Naplánovali jsme spolu celý víkend, vÄetnÄ› ubytování na pár nocí, a plány jsme mÄ›li i pÅ™es den, kdy festival neprobíhal. MÄ›l to být krásný víkend a oba jsme se na nÄ›j těšili.

par

Na Silvestra (30. prosince) jsme Å¡li na festival, pÄ›knÄ› opilí, a pÅ™inesli jsme si s sebou i pití s ​​tím. NesnÄ›dl jsem tolik, kolik jsem mÄ›l, a skonÄil jsem silnÄ› opilý a vypil jsem pravidelné množství, které obvykle piju. To mou přítelkyni velmi rozÄílilo a upřímnÄ› mÄ› to znechutilo. Potom Å™ekla, že s takovým alkoholikem nechce být. Já ale alkoholik nejsem. Moje přítelkynÄ› pochází z rodiny, která byla vážnÄ› zasažena její starší sestrou, která je alkoholiÄka. Také chodila s nÄ›kolika partnery, kteří mají podobné problémy s alkoholem. Také jsem nikdy nepÅ™edpokládal, že by to byl problém a upřímnÄ› mÄ› naÅ¡tvalo, že mÄ› považuje za alkoholika jenom kvůli její rodinÄ› a doteÄ to nÄ›jak nedokážu pochopit, i když se snažím.