Proč pít zelený čaj?


Zelený Äaj pochází původnÄ› z Číny. Tam se zaÄal používat nejen jako léÄivý nápoj, ale i jako prostÅ™edek posílení tÄ›la i ducha a nalezení harmonie. Byl také souÄástí celé Å™ady obÅ™adů.

Zelený Äaj sloužil i jako jakýsi „stmelovaÄ“ pÅ™i setkávání se s jinými lidmi.

ÚÄinky zeleného Äaje jsou tak známy 3 000 let a jsou dokonce podpoÅ™eny nÄ›kolika vÄ›deckými studiemi.

Äaj

Zelený Äaj jako léÄivý dar

Zelený Äaj obsahuje katechiny, polyfenoly, aminokyseliny, kofein, vitamíny a minerály. To vÅ¡e dohromady z nÄ›j dÄ›lá opravdu cenný dar z přírody. Mezi nejznámÄ›jší léÄivé úÄinky patří:

  • posiluje mozek
  • zvyÅ¡uje motivaci a soustÅ™edÄ›ní
  • zrychluje metabolismus
  • zlepÅ¡uje trávení
  • eliminuje Å¡kodlivé látky
  • snižuje riziko osteoporózy
  • snižuje únavu a stres

Jaká je doporuÄená denní dávka zeleného Äaje?

Abyste z tohoto zázraÄného nápoje vytěžili maximum, konzumujte 2-3 šálky dennÄ›. Nejlépe mezi jídly.

Tip: nechcete se zdržovat s přípravou Äaje? Není problém zakoupit zelený Äaj v tabletách. Ty si můžete pÅ™ibalit kamkoliv s sebou, například na dovolenou.

Jak bylo psáno výše, příprava zeleného Äaje je v mnoha zemích doslova rituál. A aby vám zelený Äaj chutnal a mÄ›l vÅ¡echny léÄivé úÄinky, musíte ho správnÄ› pÅ™ipravit. 

  • do hrneÄku o objemu 150ml vsypte 1-2 Äajové lžiÄky sypaného Äaje (použijte k tomu papírové filtry)
  • zalijte pÅ™evaÅ™enou vodou vychladlou na teplotu kolem 70-80 stupňů Celsia
  • nechte louhovat 1-3 minuty

Äaj

DoporuÄení: nekupujte levné Äaje v pytlíku. Ty povÄ›tÅ¡inou obsahují jen suché vÄ›tviÄky a drÅ¥. ZajdÄ›te do Äajovny a vyzkouÅ¡ejte kvalitní sypaný Äaj. Sice je nároÄnÄ›jší na přípravu, ale už po prvním douÅ¡ku, poznáte rozdíl. 

PÅ™ipravte Äaj správnÄ›

Äaj si poté vychutnejte jen tak po douÅ¡cích nebo jeÅ¡tÄ› ochuÅ¥te medem a citronem

Tip: vylouhovaný Äaj můžete použít poté jeÅ¡tÄ› 1x, jen bude trochu slabší.

V létÄ› si můžete dát ledový zelený Äaj (nechte vychladit v lednici) s lístky máty a ledem.