Moje studium


Bavila vás vždycky Å¡kola anebo jste se do Å¡koly nikdy netěšili? Mnoho lidí právÄ› vůbec neví, jak vždycky odpovÄ›dÄ›t, protože potom každý říká, že tÅ™eba ve Å¡kole ho to nebavilo, ale že na Å¡kolní léta vzpomíná každý rád. Co se týká mÄ›, tak také na Å¡kolní léta vzpomínám moc ráda, ale jenom na taková Å¡kolní léta, která byla na základní Å¡kole, protože na stÅ™ední Å¡kole už to bylo takové hrozné. Tam jsem už nemÄ›la své kamarády a opravdu nikdy se mi nepodaÅ™ilo s nÄ›kým novým seznámit. Takže jsem spíše stÅ™ední Å¡kolu prochodila, jenom abych ji dokonÄila a jenom abych mÄ›la maturitu. Jinak vzdÄ›lání mě opravdu hodnÄ› bavilo. Ale nÄ›kdy to bylo opravdu hodnÄ› nároÄné a mÄ›la jsem namále.

Pravidelně chodím do knihovny.

Protože když jsem tam nemÄ›la žádné přátele a kamarády, a to ani ve vyšším roÄníku, tak mÄ› to moc mrzelo a byla jsem z toho neÅ¡Å¥astná, že kolikrát jsem si říkala, že s tou Å¡kolou skonÄím. Že půjdu na nÄ›jakou Å¡kolu, na nÄ›jaký uÄební obor, kde jsem mÄ›la své známé. PrávÄ› na jeden uÄební obor, který byl ve vedlejším mÄ›stÄ›, tak tam byla půlka naší třídy ze základní Å¡koly. Jenomže já jsem tam nechtÄ›la jít, jak jsem chtÄ›la jít na maturitní obor, abych mÄ›la maturitu. U nás doma v rodinÄ› mají vÅ¡ichni maturitu a vÅ¡ichni si myslí, že maturita je opravdu základ.

Škola mě opravdu hodně baví.

Já si to myslím také, že vzdÄ›lávání je velice důležité a že základ je maturita. Jenomže co mám dÄ›lat, když jednoduÅ¡e, tohle se nÄ›komu nedaří a nemÄ›la jsem na stÅ™ední Å¡kole žádné kamarády. Nakonec to ale vÅ¡echno dopadlo skvÄ›le a mám maturitu. Potom jsem Å¡la studovat nÄ›jaké kurzy, ale Å™eknu vám, že vzdÄ›lávání mÄ› sice moc extra baví a chtÄ›la bych studovat dále. Ale že jsem taková spíše klidná a taková tichá, že si těžko hledám kamarády, tak jsem se radÄ›ji na to vykaÅ¡lala a Å¡la jsem pracovat. RodiÄe z toho vůbec nejsou neÅ¡Å¥astní a Å™ekli, že pro nÄ› je moje psychické zdraví, pÅ™ednÄ›jší než nÄ›jaká Å¡kola.